QEP LANDSCAPE TITLE 2022

Blog / QEP LANDSCAPE TITLE 2022
QEP LANDSCAPE TITLE 2022

Podařilo se mně získat fotografický „titul“ QEP v kategorii LANDSCAPE. Hodnotící komise zasedala 18. června 2022 v Popradu. 

QEP (Qualified European Photographer) je neuinverzitní titul pro profesionální evropské fotografy. Vydává ho Federace evropských profesionálních fotografů (FEP) se sídlem v Bruselu, která sdružuje národní fotografické federace z 19 evropských zemí. Titul jejím jménem uděluje mezinárodní komise na základě předloženého portfolia (12 tištěných fotografií), které musí vypovídat o vysokém profesionálním standardu s přihlédnutím k osobnímu přínosu autora. Zdroj: Wikipedie

Můj landscape panel a profil na FEP si můžete prohlédnout zde:

 Jan Bavor | FEP – Federation of European Professional Photographers