BAVOR bookkeeping

Banner
Minimální mzda se od roku 2016 zvýší na 9 900 Kč PDF Tisk Email
Napsal uživatel J. Bavor   
Čtvrtek, 27 Srpen 2015 11:09

Vláda schválila návrh nařízení, kterým se od 1. ledna 2016 zvýší minimální měsíční mzda na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda na 58,70 Kč. Zkrátka nepřijdou ani zdravotně postižení – těm se minimální mzda po několika letech zvedne na 9 300 Kč. 

Od roku 2016 se zvýší minimální měsíční mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. V návaznosti na to se valorizují také nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě.   Minimální mzda v České republice je stále jedna z nejnižších v Evropské unii a pohybuje se pod hranicí chudoby. Vláda chce postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v roce 2016 předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 36 procent.
 
Platby do fondu oprav nyní daňově uznatelným výdajem PDF Tisk Email
Napsal uživatel J. Bavor   
Úterý, 21 Duben 2015 00:00

Tisíce lidí, kteří pronajímají svůj byt, se mohou radovat: Platby, které dosud posílali každý měsíc do „fondu oprav“, nebyly dříve daňově uznatelným výdajem. A přestože tak ročně zaplatili i několik desítek tisíc korun, nemohli si je hned uplatnit ve svém daňovém přiznání.


Donedávna platilo, že peníze zaslané do fondu oprav nejsou daňovým výdajem v momentě jejich úhrady na účet společenství vlastníků, protože jimi zatím nebyla žádná oprava uhrazena. V této fázi se totiž v zásadě jedná jen o vytváření rezervy na budoucí opravy“.Daňově uznatelným výdajem se tyto platby staly až v momentě, kdy společenství nějakou opravu domu skutečně uhradilo. A daňovým výdajem byl pak pro každého pronajímatele podíl na skutečných výdajích za opravy zaplacené společenstvím, který odpovídal spoluvlastnickému podílu vlastníka bytu na celém objektu.

To se ale nyní změnilo a podle nového pokynu Generálního finančního ředitelství D-22 platí následující:

  • Platby vlastníka jednotky na provozní výdaje (do tzv. fondu oprav a na účet společenství vlastníků) jsou na straně poplatníka, který nevede účetnictví, daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady.

  • Jsou-li platby (jejich část) určeny na technické zhodnocení společných částí, jsou daňovým výdajem po dokončení technického zhodnocení, a to formou odpisů.

  • Pokud byly platby na provozní výdaje použity na technické zhodnocení společných částí, poplatník podle § 5 odst. 6 zákona o výdaje zahrnuté do základu  daně v předchozích zdaňovacích obdobích sníží výdaje ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno.

  • O výdaje na technické zhodnocení se zvýší vstupní cena jednotky a do daňových výdajů se tyto výdaje promítnou formou odpisů.

 
Limit pro registraci k DPH zůstane ve výši 1.000.000 Kč PDF Tisk Email
Napsal uživatel J. Bavor   
Pondělí, 29 Prosinec 2014 08:06

Novelu zákona o DPH poslanci 22.12.2014 konečně schválili. Limit pro registraci k DPH se od 1. 1. 2015 nesníží, desetiprocentní sazba DPH se „rozroste“ o další položky. Novela také rozšíří reverse charge. Přinášíme vám stručný přehled schválených změn.


Včera udělali poslanci přítrž nejistotě mnoha podnikatelů. Schválili novelu zákona o DPH (s pozměňovacími návrhy Senátu), kterou následně podepsal i prezident. Níže vám přinášíme rychlý přehled změn.
 

  • Limit pro registraci k DPH

Spousta podnikatelů si určitě oddechne – limit pro registraci k DPH zůstane od roku 2015 ve výši1.000.000 Kčjako doposud.
 

  • Přenesení daňové povinnosti

 od 1. dubna 2015 dojde k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na další zboží (např. na dodání mobilních telefonů, herních konzolí, tabletů či laptopů).

Více informací ke změnám v této oblasti naleznete v článku 
Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti.
 

  • Rozšíření druhé snížené sazby DPH

Do nově vzniklé 10% sazby DPH budou od ledna 2015 zařazeny také potraviny určené pro lidi s celiakií a fenylketonurií.
 

  • Kontrolní hlášení

Novela zákona o DPH řeší také novou povinnost pro plátce DPH – kontrolní hlášení. Od roku 2016budou plátci, kteří jsou právnickými osobami, podávat kontrolní hlášení každý měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.
 
Plátci, kteří jsou fyzickými osobami, jej budou státu posílat
 ve lhůtě pro podání daňového přiznání(např. FO, které jsou čtvrtletními plátci, jej budou posílat jednou za tři měsíce).
 
Více informací ke kontrolnímu hlášení naleznete v článku
Kontrolní výkaz k DPH.
 

  • Prodej stavebních pozemků

Zavedení 21% sazby DPH na prodej stavebních pozemků se odložilo až na rok 2016.

Zdroj: http://portal.pohoda.cz/

 
Nespolehlivý plátce - GFŘ PDF Tisk Email
Napsal uživatel J. Bavor   
Neděle, 07 Září 2014 07:16

Informace GFŘ
k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení
S účinností od 1. 1. 2013 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) obsahuje ustanovení § 106a, které
stanoví podmínky pro aplikaci nového právního institutu tzv. nespolehlivého plátce.
Tento institut, zejména v kombinaci s § 109 odst. 3 zákona o DPH, by měl primárně
sloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH.

1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu
nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

a) Dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané hodnoty,
neboť plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za důsledek
vyměření daně podle pomůcek nebo doměření daně podle pomůcek oproti poslední
známé dani. K ohrožení veřejného zájmu dochází, pokud bude ve výše uvedených
případech platebním výměrem vyměřena nebo doměřena daň z přidané hodnoty v
minimální výši 500 tisíc Kč. Do výše minimální částky se nezahrnuje případné
příslušenství daně.
Při rozhodování o nespolehlivosti plátce lze přihlížet výhradně k porušením plnění
povinností nastalým v řízeních nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po
1. 1. 2013.

b) Dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané hodnoty,
neboť plátce prováděl činnosti nebo se zapojil do obchodů, u kterých existuje
odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena daň z přidané hodnoty, a proto
správce daně po 1. 1. 2013 vydal u tohoto plátce zajišťovací příkaz, který nebyl ve
lhůtě uhrazen.

c) Dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané hodnoty,
neboť u plátce je po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích
evidován kumulativní nedoplatek na dani z přidané hodnoty ve výši minimálně
500 tis. Kč bez příslušenství daně, a to z daňových povinností vyměřených, případně doměřených po 1. 1. 2013, a tento stav v době vydání rozhodnutí o nespolehlivém  plátci trvá. 

Při rozhodování o nespolehlivosti plátce se v tomto případě za nedoplatek považuje
neuhrazená částka daně ode dne uplynutí lhůty splatnosti, resp. náhradní lhůty
splatnosti uvedené v platebním výměru.
Pokud takto splatnost nebo náhradní splatnost nastala od 1. 10. 2014 dále,
posuzuje se výše nedoplatku podle předchozího odstavce podle textu ve znění
Dodatku č. 2 této Informace. V případě, že nastala před 1. 10. 2014, posuzuje se
rozhodná výše kumulativního nedoplatku podle původního znění Informace
GFŘ č. j.: 101/13-121002-506729 ze dne 5. 12. 2013.

Více informaci se dočtete ZDE

 


Strana 1 z 14
Čeština (Česká republika)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Vlajka meny USD USD = změna {value}%
Vlajka meny GBP GBP = změna {value}%
Vlajka meny EUR EUR = změna {value}%
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Poskytované služby

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Aktuality

Předchozí Další

Odpolední rekvalifikační kurz Účetnictví

Již se můžete přihlásit na odpolední rekvalifikační kurz Účetnictví, který proběhne v Hradci Králové v termínu od 4.11.2013 - 19.1.2014.

J. Bavor - avatar J. Bavor Komentáře 21 Dub 2013 Zobrazení:11783 Aktuality

Číst dál

Účetnictví Hradec Králové

Chystáme zvýhodněnou nabídku na vedení účetnictví v Hradci Králové. www.ucetnictvihradeckralove.cz

J. Bavor - avatar J. Bavor Komentáře 03 Dub 2013 Zobrazení:10920 Aktuality

Číst dál

Odpolední rekvalifikační kurz účetnictví

V druhé polovině tohoto roku bude otevřen odpolední rekvalifikační kurz účetnictví v Hradci Králové. Více informací bude průběžně uveřejněno na webových stránkách.

J. Bavor - avatar J. Bavor Komentáře 10 Čer 2012 Zobrazení:13234 Aktuality

Číst dál

RK Účetnictví v Náchodě

Dne 29.9.2010 společnost EPIS spol. s r.o. otevřela ve spolupráci s ÚP v Náchodě rekvalifikační kurz "Účetnictví s využitím PC". Do kurzu nastoupilo celkem 7 uchazečů z evidence ÚP v Náchodě. Kurz je...

J. Bavor - avatar J. Bavor Komentáře 10 Říj 2010 Zobrazení:19578 Aktuality

Číst dál

RK Účetnictví v Hradci Králové

Dne 20.9.2010 společnost EPIS spol. s r.o. otevřela ve spolupráci s ÚP v Hradci Králové rekvalifikační kurz "Účetnictví s využitím PC". Do kurzu nastoupilo celkem 8 uchazečů z evidence ÚP v Hradci Králové....

J. Bavor - avatar J. Bavor Komentáře 20 Zář 2010 Zobrazení:16769 Aktuality

Číst dál

Přijímáme nové klienty

Rozhodli jste se pro externí zpracování účetnictví či daňové evidence, ještě jste si nevybrali dodavatele těchto služeb? Neváhejte a využijte osobní konzultace, samozřejmě zdarma. Rádi Vám poradíme a nabídneme komplexní ekonomické...

J. Bavor - avatar J. Bavor Komentáře 19 Zář 2010 Zobrazení:16768 Aktuality

Číst dál

Rekvalifikační kurz "Účetnictví s využit

Dne 13.9.2010 společnost EPIS spol. s r.o. otvírá ve spolupráci s ÚP v Jičíně rekvalifikační kurz "Účetnictví s využitím PC". Do kurzu nastoupí celkem 13 uchazečů z evidence ÚP v Jičíně. Kurz...

J. Bavor - avatar J. Bavor Komentáře 12 Zář 2010 Zobrazení:19224 Aktuality

Číst dál